Obecné podmínky

Greek Life  je společnost registrovaná v České republice a právně zřízena na ulici Bělohorská 1682/74, Břevnov 16900, Praha 6.

Greek Life  je držitelem www.greeklife.cz webové adrese, která je internetový obchod, který prodává tradiční řecké výrobky online .
 
Před vstupem na internetový obchod jsi předčtěte naše webové stránky, chceme Vás informovat  s  následujícími podmínkami, které se vztahují konkrétně na využití elektronického obchodu Greek Life . Účelem těchto podmínek je zákaznické informace o právech a povinnostech , s cílem získat co nejlepší služby při nákupu a dodání zboží z našeho internetového obchodu . Ujistěte se, že souhlasíte s následujícími podmínkami a informacemi při opakovaném použití našich stránek www.greeklife.cz znamená výslovný a bezpodmínečný souhlas s nimi .
 
1. Obecné podmínky
 
Greek Life  si vyhrazuje právo jednostranně změnit nebo aktualizovat tyto podmínky či transakce , prováděné prostřednictvím internetového obchodu, přesně podle potřeby a zákonných postupů . Z tohoto důvodu prosím nadále čtěte podmínky  při každé návštěvě a používání naší webové stránky.
 
2. Další informace a produkty
 
Společnost se zavazuje k platnosti informací uvedených na webové stránce  www.greeklife.cz , a to jak z hlediska existence základních charakteristik popsán pro každý produkt zvlášť a je k dispozici a správnost údajů , informací a služeb týkající se , eshopu naší firmy . Jakékoli technické nebo typografické chyby, které unikly oznámení  neúmyslně nebo v důsledku jakýchkoli výpadků správnosti údajů elektronické stránky z technických důvodů .

3. Omezení odpovědnosti
 
Greek Life  nemůže poskytnout jedinou záruku , že je výrobek vdanou chvíli  dostupný , ale zaručuje včasné poskytnutí informace uživateli o jejich dostupnosti .
Internetový obchod Greek Life  není zodpovědný za technické problémy , které mohou nastat při pokusu uživatele o přístup k webové stránce nebo při používání webové stránky nebo internetového připojení . Také nemá žádnou odpovědnost za jednání nebo užití webových stránek třetí osobou ,zejména při nepovoleném vstupu nebo zneužití informacích o produktech , které stránky obsahují . Všechny výrobky z obchodu  Greek Life  jsou certifikované a uznané v Řecku , tak i mezinárodně .
 
4. Autorské práva
 
Webové stránky  www.greeklife.cz  jsou oficiální internetové stránky obchodu Greek Life . Veškerý obsah webových stránek byl použit z obchodu Greek Life , včetně obrázků , grafiky , fotografií , kresby , texty , služby i produkty . Autorské právo na stránky  Greek Life  je chráněno ustanovením Řecké justice , evropským právem a mezinárodními úmluvami .
Zakazuje se jakékoliv kopírování, analogový / digitální záznam , mechanické rozmnožování, distribuce, přenos, stahování , zpracování , dalšího prodeje, vytvářet odvozená díla, nebo přidávat zavádějící  informace a předávat veřejnosti  nepravdy o skutečném poskytovateli webových stránek . Jakákoliv reprodukce , změna , nahrávání , vysílání , přenosu nebo jakékoliv jiné užití obsahu jakýmkoli způsobem nebo pro komerční či jiné účely je přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem firmy  Greek Life  nebo jiného legitimního majitele těchto autorských práv . V každém případě , vzhled a zprávy na webových stránkách  www.greeklife.cz  by neměli být vnímány jako převod nebo licenci nebo právo k užívání .
 
5. Povinnosti uživatele
 
Uživatelé webu  www.greeklife.cz  akceptují , že nebudou používat tyto stránky a vkládat , přenášet , publikovat do nich nezákonný škodlivý, výhružný , hanlivý , obtěžující ,  pomlouvačný , vulgární, obscénní, urážlivý obsah , nebude zasahovat do soukromých citlivých údajů . Rasové, etnické nebo jiné diskriminace , nebo poškození nezletilé osoby jakýmkoli způsobem  . Stránka  www.greeklife.cz  může být užívána  v souladu s právními předpisy , smluvními vztahy a vedení , uživatel nesmí předávat důvěrné informace , které se dozvěděl nebo jsou popsány jako součást pracovního poměru při dohodě o utajení , porušuje-li jakýkoli patent , ochranné známky , obchodní tajemství , autorské právo nebo jiná vlastnická práva , zanáší softwarové viry nebo jakékoli jiné počítačový kódy , soubory nebo programy , které mají navrženy tak, aby došlo k přerušení , poškození , zničeníjakéhokoliv softwaru nebo hardwaru , úmyslně nebo neúmyslně porušují stávající právní předpisy Řecké republiky i EU  vztahující se na citlivé údaje osob , uživatelská data nebo hesla není povoleno je uchovávat nebo stahovat a nadále užívat.
 
6. Bezpečnost a ochrana informací
 
Při návštěvě webové  stránky  www.greeklife.cz  je pravděpodobné, že budete vyzváni k registraci a udání Vašich osobních údajů ( Jméno, příjmení, povolání, adresa kam produkty  přepravit , atd ) pro úspěšné dokončení registrace a vytvoření objednávky .  Naše firma  dodržuje právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů ve spojení s příslušnými nařízeními a mezinárodními úmluvami , nebudou se používat osobní údaje bez Vašeho předchozího souhlasu . V žádném případě  Greek Life  neodhaluje , nepublikuje , neprodává ani nevyměňuje Vaše osobní údaje ani jiné informace  Vámi svěřenýminám . Ve výjimečných případech , mohou Vaše osobní údaje být zveřejněny s přihlédnutím na předepsaný postup, v případě potřeby  pro úřady, soudyatd. Pro  bezpečnost Vašich osobních údajů , používejte všechny Informace poskytované prostřednictvím služby ,, důvěrné a tajné" . Můžete požádat o jakékoliv informace , o případné opravy chyb nebo nepřesností .
 
7. Odstoupení , vrácení , výměna zboží
 
Vrácení zboží je přijímáno pouze v případě prokázané chyby ze strany  Greek Life ( např. odeslání jiného produktu ) nebo v případě prokazatelně poškozeného zboží v době předávání ( důkaz o zničení může být foto ) . Kontaktujte nás telefonicky na 0042  777189261 nebo e-mailem na adrese  greeklifecz@gmail.com  v den přijetí zboží nebo následující pracovní den . Po uplynutí této doby nebude vrácení zboží akceptováno stejně , tak i bez platného dokladu o koupi . Výměna zboží proběhne do 15 pracovních dnů , pokud není k dispozici můžeme nabídnout jiný produkt ve stejné hodnotě . Zboží nahrazujeme zbožím , ale nevracíme peníze .
 
8. Zrušení objednávky
 
Objednávku můžete zrušit z těchto důvodů A ) předtím než je objednávka kompletní můžete použít <zpět> a tak odebrat množství produktů z košíku kliknutím na <odstranit>  B) Objednávka byla elektronicky dokončena , ale zboží ještě nebylo dodáno můžete poslat e-mail o zrušení objednávky na adrese  e-mail : greeklifecz@gmail.com
 
9. Zásilka do zahraničí
 
Vytvořená objednávka do zahraničí musí být v souladu se zákony té dané země , která schvaluje produkty obchodu Greek Life  pokud schváleny nejsou , kupující je odpovědný za  zboží jemu odeslané , pokud dojde k zadržení balíku odpovídá opět kupující . Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že  www.greeklife.cz  nezodpovídá žádným způsobem za jakýkoli důvod , proč výrobek nedosáhl svého cíle. Některé z výrobků na této webové stránce nemusí být dovolen ve Vaší zemi. Je Vaší povinností dodržení těchto omezení .
 
10. Zpoždění objednávky
 
a) Objednávka může být odložena z následujících důvodů: Výrobek má zpoždění od našeho dodavatele: Abychom
    mohli nabídnout velmi konkurenční ceny a kvalitní zboží máme velice široké spektrum dodavatelů a výrobců .
    Objednávka se může zdržet při přepravě od naších dodavatelů nebo zboží nemají na skladu . Pokud k tomuto
    dojde budeme Vás ihned informovat a dotážeme , zdali chcete svoji objednávku bez produktu , který chybí  nebo
    navrhneme za produkt alternativní náhradu . Pokud budete mít zájem chybějící produkt Vám zašleme ihned , jak
    bude na skladě .
b) Výrobek , co jste si objednali byl zrušen a není k dispozici . Ve výjimečných situacích nám oznámí dodavatel , že
    nějaký z produktů ukončuje výrobu či stahuje ze skladů . Greek Life  Vás ihned bude o změně informovat a
    nabídne nejlepší možnou alternativu řešení .
c) V případě extrémního počasí nebo stávek nebo důvodů na , které nemáme přímý vliv může dojít k ovlivnění
     rychlosti dopravy a doručení zásilky .
d) Jeli nemožné se s Vaší stranou  komunikovat po telefonu nebo elektronicky  e-mailem a dojde k potížím s
     objednávkou , produktem nebo platbou , např .protože byly chybně zadané Vaše údaje .
 
11. Informační e-mail ( newsletters )
 
1)  Greek Life  pravidelně v průběhu roku odesílá různé informace na e-mail zákazníkům .
2)  Greek Life  nezodpovídá za zprávu ,která nebyla doručena do svého cíle i přes všechnz snahy a podpory
      internetového servisu .
3)  Zpravodaj může dosáhnout spam složky, takže prosím, kontrolujte pravidelně , zda jsou zprávy správně uloženy
4)  Vložte adresu  greeklifecz@gmail.com  do seznamu  bezpečných docházejících zpráv .
5)  Chceteli pozastavit posílání našich informačních e-mailů nebo se odhlásit z naší registrace pomůže Vám
      kontaktní formulář na webu
6)  Greek Life  používá zprostředkovatele ( 3rd party company ) pro rozpoznání ( sledování ) příjemců naších zpráv.
     Neposkytujeme třetím osobám informace o jménech , adresách .....
7)  Registrace  na našich stránkách  www.greeklife.cz  souhlasíte s příjímání
     našich informačních e-mailů Greek Life .
8)  Informace poskytnuté firmou Greek Life , budou poskytovány po dobu , kterou si budete přát . Pokud vytvoříte
     objednávku z našeho internetového obchodu , budeme vás informovat o stavu vaší objednávky tyto informace
     nejdou zakázat pro dobrý vývoj dodání zboží .
     Žádáme Vás o důkladné uložení a čtení našich informačních e-mailů po celou dobu dodávání zboží .
     Jakokoliv změnu ze strany kupujícího ihned oznamte na náš e-mail: greeklifecz@gmail.com .